Ośrodek Wypoczynkowy
Zieleniec 113
57-340 Duszniki Zdrój
tel. +48 604-607-454
tel. +48 664-084-598
"Zbójnicka Chata"
ZAPRASZAMY
Kontakt
Ośrodek Wypoczynkowy
"Zbójnicka Chata"
Zieleniec 113
57-340 Duszniki Zdrój

Telefon
kom. +48 604-607-454
kom. +48 664-084-598

e-mail
 
Białe Skały i Skalne Grzyby
Karłów, 57-350 Radków

Białe Skały i Skalne Grzyby
 
Białe Skały - zgrupowanie dużych skał 20-30m wys. przy żółtym szlaku z Karłowa w stronę skalnych grzybów, na płn.-wsch. krawędzi Narożnika (851m).

Ciągną się one przez ok. 1km. Piaskowiec ma tu bardzo jasne zabarwienie, co uzasadnia nazwę. Prowadzi tu wiele dróg wspinaczkowych.

Grzyby Skalne - rozległe zgrupowanie fantastycznych grzybów, młotów, maczug, bram i baszt skalnych na wsch. od Karłowa, w stronę Wambierzyc, a na północ od Batorowa.

Prowadzą tędy szlaki żółty (z Batorowa), niebieski (z Wambierzyc) i czerwony - główny szlak sudecki.

Skałki te powstały w wyniku wietrzenia warstw piaskowca o różnej odporności.

Bardziej odporne piaskowca o spoiwie krzemionkowym tworzą dziś kapelusze grzybów, a mniej odporne formacje piaskowca marglistego to ich trzony.

Można spotkać nawet grzyby podwójne: jeden na drugim, co oznacza, że ta różna odporność powtarzała się wielokrotnie w obrębie tej samej ławicy piaskowca.

Dziś te grzyby tworzą się nadal, współcześnie odpowiada za to zamarzanie i rozmarzanie wody oraz jej napięcie powierzchniowe, które powoduje, że woda łatwo atakuje ich pionowe trzony i pionowe zagłębienia.

Wiele grzybów ma własne nazwy: Berło Ducha Gór, Głowa Psa, Borowiki, a żółty szlak z Dusznik przez Batorów i Karłów do Radkowa to tzw. Szlak skalnych grzybów.
Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Flora
- Miejsca niezwykłe
- Parki
- Rekreacja